Kursy Kursy Kurs drwal – operator pilarki spalinowej:

Oferujemy kursy drwal – operator pilarki spalinowej, uprawniające do pracy w lesie jako drwal.

Uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej - spalinowej wymagane są na każdym stanowisku, gdzie wykorzystywana jest pilarka spalinowa. Dotychczas z naszych szkoleń korzystały osoby zatrudnione na różnych stanowiskach, w tym przy samowyrobie drewna, ogrodnicy terenów zielonych, arboryści, dekarze, strażacy, żołnierze, pracownicy zakładów drzewnych. Ze względu na specyfikę stanowisk nasze szkolenia dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów.

Szkolenia odbywają się w grupach 7 osobowych, na ternie działania firmy „SKASKI”Szkolenia BHP:

Oferujemy kursy drwal – operator pilarki spalinowej, uprawniające do pracy w lesie jako drwal.
Wykonujemy szkolenia BHP w systemie eksternistycznym dla kierujących pracownikami, oraz dla pracowników.
Wykonujemy również oceny ryzyka dla firm działających w branży leśnej, oraz dokumentację powypadkową.
Szkolenia odbywają się w grupach 10 osobowych.

Kursy obsługi żurawi:

Oferujemy usługi konserwatorskie żurawi, oraz kursy obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych kat. II (montowanych na przyczepach leśnych i samochodach).

Ukończenie kursu daje teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursanta do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi oraz jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjne do żurawi.
Program nauczania obejmuje:
- wiadomości o dozorze technicznym,
- budowa części mechanicznej,
- budowa części elektrycznej (zasilanie, napęd i sterowanie),
- aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,
- budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej,
- obsługa i konserwacja,
- BHP,
- zajęcia praktyczne.
iko

Usługi leśne i rolne

iko

Drewniana architektura krajobrazu

iko

Kursy drwali i HDS

iko

Drewno opałowe

tel. 509660686, 501686247
email: jabe0@op.pl
www.skaski.pl
SKLEP SKASKI
tel. 506895197
email: skaski.sklep@gmail.com
SKASKI
Nowy Łupków 30/3 Komańcza 38-543
509660686, 501686247 jabe0@op.pl